Skip to content Skip to footer

Firele destinului

70,00 lei

CUVÂNT-ÎNAINTE  

                                    de Jim Graham

Iată povestea de viață a unui om care a fost dispus să riște totul pentru Împărăția lui Dumnezeu și pentru cauza triumfătoare și eliberatoare a lui Isus Cristos. Omul acesta – Peter Horrobin – a fost prins în vârtejul unei viziuni și a pus bazele unei lucrări centrate pe libertate și nădejde și întemeiate pe încrederea într-un Dumnezeu care este magnific de viu în mijlocul Creației Sale.

În aceste pagini, Peter ni se prezintă ca un om cu totul vulnerabil, care descoperă că este mai ușor să-I slujești lui Dumnezeu fără a avea viziune și mai ușor să lucrezi pentru Dumnezeu fără a avea o chemare – pentru că, în astfel de condiții, nu ești deranjat de cerințele ce vin de la Dumnezeu! Umblarea pe o astfel de cale ar fi făcut ca bunul simț, logica și acceptabilitatea să devină harta drumului său în viață. Dar pentru că L-a întâlnit și L-a auzit pe Dumnezeu într-un garaj, pentru că a fost inspirat de exemplul și provocările întâmpinate de înaintașii săi și pentru că a fost călăuzit de Dumnezeu prin intermediul paginilor Scripturii și prin îndemnurile inconfundabile ale Duhului Sfânt, el nu a mai putut niciodată umbla pe această cale, mai ales atunci când s-a aflat față în față cu nevoile unei lumii zdrobite și însângerate.

Viziunea scopurilor pe care le-a avut Dumnezeu cu el și înhămarea la realizarea acestei viziuni au făcut ca el să fie urmărit întotdeauna de mila și maiestatea lui Dumnezeu. În toate acestea, percepția avută cu privire la semnificația evenimentelor obișnuite, simțul destinului cu privire la viața sa și la viața altora și a rolului jucat de prietenii și relații, fac din cartea de față o lectură convingătoare și provocatoare. Parcurgând călătoria lui Peter, mi-am adus aminte de un poem citit cu mulți anii în urmă, atribuit lui Corrie ten Boom:

Între mine și Dumnezeul meu, viața-mi e doar o țesătură;
Nu eu aleg culoarea, El hotărât lucrează.
Ades, El țese întristare, iar eu, cu o mândrie prostească,
Uit că eu văd dosul, iar El fața.
Nu înainte ca lucrarea să fie terminată și suveica să-și oprească zborul,
Dumnezeu va desfășura pânza și va arăta pricina pentru care, în modelul ales de El,
Firele întunecate au aceeași trebuință în mâna pricepută cu care urzește Țesătorul,
Ca firele de aur și de argint.  

Lucrarea – Ellel Ministries – este întemeiată pe căldura inimii lui Isus de a-i primi bine pe oameni. Este fără îndoială o lucrare bazată pe Scripturi și reclamă o integritate teologică riguroasă. Nicio împrejurare nu e prea complicată; nicio rușine nu e prea umilitoare; niciun întuneric nu e prea de nepătruns; nicio rană nu e prea adâncă; nicio închisoare nu e prea întunecată; nicio nereușită nu e prea gravă; niciun obicei nu e prea înrobitor; și nicio viața nu e prea distrusă pentru a respinge brațele deschise ale lui Isus, exprimate prin manifestările de dragoste din viața unor oameni obișnuiți.

S-ar putea ca această imagine să sune a sentimentalism ieftin, dar în acel climat de acceptare, Vestea Bună a Împărăției lui Dumnezeu este prezentată cu claritate și comunicată în așa fel încât cei pierduți sunt găsiți; cei zdrobiți sunt restaurați; cei bolnavi sunt vindecați; cei captivi sunt eliberați; credincioșii sunt echipați; săracii au parte de îngrijire; cei prejudiciați sunt restabiliți; cei fără glas sunt auziți; cei singuratici sunt primiți în sânul comunității; iar Dumnezeu Își ia slava din toate acestea.

Este o lucrare de întregire, nu doar predată altora, ci și practicată prin puterea Duhului Sfânt, în conformitate cu principiile biblice. O lucrare ce proclamă și practică shalom, în sensul său original! Faptul că, până în prezent, au fost deja stabilite peste 30 de centre la nivel mondial, reprezintă mărturia elocventă a naturii, nevoii existente și relevanței acestei lucrări.

Dumnezeu –înțeles în mod clar ca Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, după cum este El revelat în Scripturile Vechiului și Noului Testament – este aici, în mod real. Firele destinului ne obligă să ne punem întrebarea: „Am coborât noi revelația Scripturii la nivelul experienței noastre?”; „Putem avea o teologie corectă a lui Dumnezeu, fără a înțelege pe deplin cine este El cu adevărat și ce anume dorește El să facă în circumstanțele complicate și provocatoare ale vieții?”; „Oare, într-adevăr, Dumnezeu Se înfățișează întotdeauna înaintea noastră cu oferta unui viitor și a unei nădejdi?”; „Există adâncimi ale harului Său pe care noi nu le-am explorat încă?”

Cu siguranță, vedem aici un Dumnezeu ce străbate întunericul nostru cu lumina Sa; ce lansează o provocare disperării noastre, oferindu-ne speranță; ce vine în întâmpinarea tragediilor noastre cu triumful Său; ce ne spală rușinea cu sfințenia Sa; ce pune în fața nereușitei noastre iertarea Sa; ce atinge boala noastră cu vindecarea Sa; ce înlocuiește eroarea noastră cu adevărul Său; ce risipește confuzia noastră cu stabilitatea Sa; ce ne scapă din captivitatea noastră cu libertatea Sa; ce ne invadează umanitatea cu divinitatea Sa; un Dumnezeu ce cuprinde istoria noastră în eternitatea Sa.

Desigur, paginile ce ne stau în față vorbesc despre un om și despre lucrarea lui, însă deasupra oricărei file plutește realitatea unui Dumnezeu a cărui cunoaștere, prezență și putere este nelimitată. Îl vei putea întâlni aici și vei putea descoperi un viitor și o nădejde. Iată ultima frază din Firele destinului:

„A lui Dumnezeu să fie toată slava, căci El a făcut lucruri mari – este povestea Lui, nu povestea mea!”

Rev. Jim Graham
Pastor emerit al
Gold Hill Baptist Church,
Buckinhamshire

Informații suplimentare

Greutate 800 g
Dimensiuni 25 × 21 × 8 cm
SKU: 38 Categorii: , , Product ID: 12185

Description

Descriere

Din felul în care Peter Horrobin țese firele multelor și diverselor evenimente pe care le-a trăit de-a lungul anilor, se naște o țesătură fascinantă a vieții și chemării. Istorisirile sale personale sunt relatate alături de minunile incredibile la care a fost martor, în timpul nașterii unei lucrări care a atins mii de vieți. Suveranitatea lui Dumnezeu se vede limpede în această călătorie a credinței și descoperirii. Vă îndemn pe toți cei care aveți chemarea de a sluji în lucrare, sub orice formă, să citiți această carte!

 

Peter Tsukahira
Cofondator al Carmel Congregation, Haifa (Israel)

Acum că tocmai am terminat de citit Firele destinului, de Peter Horrobin, stau aici, la biroul meu și mă podidesc lacrimile. Relatările referitoare la călăuzirea lui Dumnezeu și la purtarea Lui de grijă sunt extraordinare în ele însele, dar ceea ce mă emoționează atât de profund este rememorarea proaspătă a bogăției harului răscumpărător al lui Dumnezeu.
Mulți ani, propria mea chemare de a căuta trezirea transformatoare m-a sensibilizat față de importanța vitală a nădejdii. Cartea de față emană speranță de la un capăt la celălalt. Este o evocare antrenantă a faptului că aceia care, în smerenie și cu ardoare, rămân la picioarele lui Isus, se vor ridica în vederea unui viitor glorios.
Ia-ți o oră sau două și ghemuiește-te undeva cu această carte. Îți va schimba viața!

George Otis Jr.
Președinte al The Sentinel Group (SUA),
Producător al documentarelor Transformări

La puțin timp după încreștinarea mea, am citit o carte intitulată A Man Called Peter, în care era descrisă viața și lucrarea lui Peter Marshall – un predicator scoțian ce a devenit în cele din urmă capelan al Senatului S.U.A. Cartea aceasta a avut un efect profund asupra vieții mele de tânăr creștin, pentru că explica atât de bine credincioșia lui Dumnezeu în mijlocul unor situații imposibile. Firele destinului descrie viața unui alt om, numit Peter, care m-a inspirat și m-a motivat să înaintez cu insistență în direcția precizată de apostolul Pavel în Filipeni 3:13-14. Cartea de față reprezintă o combinație remarcabilă între viziune, ascultare și credință, din partea unui om care a răspuns chemării lui Dumnezeu într-o manieră ce a produs o recoltă incalculabilă pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Aceasta este istoria ascultării lui Peter Horrobin față de o viziune care continuă să se extindă pe plan global, aducând roade extraordinare, în ciuda obstacolelor, a provocărilor și a dezamăgirilor care i-ar putea cu ușurință face pe mulți oameni să renunțe pur și simplu. Transparența, onestitatea și integritatea lui Peter, împreună cu tenacitatea și perseverența lui sunt o mărturie a felului în care înaintează Împărăția lui Dumnezeu prin intermediul unor oameni obișnuiți, care cred într-un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu ce face posibile lucruri imposibile pentru oameni (Luca 18:27).

Vă recomand călduros Firele destinului, ca pe o carte ce vă va inspira din plin și vă va echipa pentru zilele provocatoare ale secolului XXI pe care le trăim astăzi. Oricine își ia în serios viața cu Cristos trebuie să citească aceste pagini într-un duh de rugăciune și cu atenție, pentru că, procedând astfel, te vei întâlni cu Domnul care este în stare să facă nemăsurat mai mult decât tot ceea ce cerem sau ne imaginăm noi, după puterea Sa care lucrează în noi (Efeseni 3:20).

Rev. dr. Alistair P. Petrie
Director executiv al Partnership Ministries (Canada)

Găsesc ca un privilegiu ca eu să vă recomand Firele destinului. Peter s-a făcut vulnerabil, împărtășind modul uimitor în care Domnul a lucrat prin viața lui, astfel încât generațiile mai tinere să poată înțelege că, în tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu Își derulează lucrarea Sa cea bună în viața noastră, după cum a procedat și în cazul lui, folosindu-l spre a aduce nenumărați oameni la libertate și la o viață reînnoită în Domnul. Un aspect minunat ale atingerii unei vârste înaintate este posibilitatea de a privi în urmă și de a te minuna de felul extraordinar în care lucrează Dumnezeu prin toate experiențele vieții, formându-ne, nu doar în privința lucrurilor pe care noi le-am putea numi „bune”, ci în privința TUTUROR lucrurilor, inclusiv a celor mai dureroase și mai dificile, sau chiar și atunci când credem că nu facem altceva decât să „păstrăm cadența”, după cum spune Peter. De fapt, unele dintre aceste experiențe se dovedesc a fi „momente critice de direcționare a vieții”. Mă bucur mult că și-a făcut timp să scrie Firele destinului și o recomand cu căldură.

Ruth Ruibal
Julio C. Ruibal Ministries (Columbia)

Firele destinului ne relatează povestea minunată și extraordinară a dezvoltării mișcării Ellel Ministries. Aceia dintre noi care locuim în Australia și am avut privilegiul de a fi prezenți în seara când Lynda a fost vindecată, după cum ni se povestește în Capitolul 20, am fost total schimbați. Multora dintre noi, cei cu pregătire medicală, ni s-au deschis ochii față de profunzimile lucrării pe care Dumnezeu dorește să o facă în atâția dintre pacienții noștri. Pentru lucrul acesta și pentru multe altele, ca și pentru stabilirea ulterioară a Ellel Ministries în țara noastră și în alte țări, le suntem recunoscători lui Peter Horrobin și echipei Ellel. Firele destinului cuprinde o istorie cu adevărat inspiratoare a credincioșiei lui Dumnezeu și a căilor Sale minunate, prin care-Și țese întru ființă scopurile Împărăției Sale în viețile slujitorilor Săi. Vă recomand tuturor această carte.

Ken și Roslyn Curry
Directori ai Health Care in Christ (Australia)

Ceea ce prețuiesc atât de mult la Peter Horrobin și la Ellel Ministries este ceea ce Peter surprinde cu atâta dexteritate în istoria sa personală: umblarea cu Dumnezeu și lucrarea Sa miraculoasă, într-o manieră complet armonizată cu Scripturile. Firele destinului nu descrie doar călătoria spirituală a lui Peter – sau evoluția lucrării Ellel pe glob – ci constituie un ghid pentru oricine dorește să-și trăiască destinul menit de Dumnezeu pentru el, în cel mai curat mod cu putință. Această carte este, din punct de vedere spiritual, un fir cu plumb, nu doar o carte de memorii, care le va arăta tuturor celor care o vor citi că și ei se pot ridica la nivelul de a-și împlini destinul cu care au fost creați și de a se bucura de privilegiile depline pe care le au copiii lui Dumnezeu.

Steven Fry
Fondator și președinte al Messenger Fellowship (SUA)

Atâția creștini descoperă puterea învierii lui Cristos… și totuși, asemenea lui Lazăr, rămân legați în pânzele mortuare ale trecutului lor. Acești oameni au nevoie de cineva care să zică: „Dezlegați-l și lăsați-l să meargă”. Îi sunt profund recunoscător prietenului meu, Peter Horrobin, care s-a simțit chemat de Dumnezeu, în urmă cu mulți ani, să înlesnească libertatea și eliberarea creștinilor. Pasiunea lui l-a determinat să inițieze o lucrare vitală care a instruit mii de credincioși în toate aspectele lucrării de vindecare.

Călătorind prin toată lumea, văd nevoia uriașă a unor lucrări ca și Ellel Ministries. Peter m-a provocat să învăț și eu cum pot fi eliberați captivii din abuz, traumă, adicții, frică și rușine. Călătoria lui spirituală nu doar că te va inspira, ci te va și echipa, spre a fi un vas al vindecării lui Cristos.

J. Lee Grady
Fost editor al Charisma Magazine
Director al The Mordecai Project (SUA)

Am citit multe istorii provocatoare ale unor oameni ai credinței, care proclamă Evanghelia în toată lumea. Pentru mine însă, această relatare a lucrării uluitoare a lui Dumnezeu prin Ellel Ministries se numără printre cele mai captivante pe care le-am citit. Este contemporană. Este plină de credință, de lecții învățate, vorbește despre puternice împotriviri demonice, despre zdrobire, ucenicie, spirit de echipă, eliberare și resurse financiare miraculoase. Începând din anul 1986, Dumnezeu nu doar că a restaurat, prin această lucrare, mii de vieți zdrobite, dar a și înființat centre de vindecare și instruire într-un număr din ce în ce mai mare, în tot mai multe țări de pe mapamond. Ceea ce a făcut Dumnezeu în 30 de ani este de-a dreptul surprinzător. Mi-a făcut mare plăcere să citesc această carte. Slavă lui Dumnezeu pentru faptul că, în vremea noastră, miracolul mântuirii depline a lui Cristos este restabilit în Biserica Sa.

Episcopul Graham Dow
Fost episcop de Carlisle (Marea Britanie)

Reviews (0)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Firele destinului”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Firele destinului
70,00 lei