Skip to content Skip to footer

Dumnezeu, eu și dușmanul

70,00 lei

PREFAȚĂ LA CALEA PLINĂTĂȚII 

 Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii Mei. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera.” (Ioan 8:31-32)

În cei 30 de ani de lucrare, am fost de multe ori martorul direct al modului în care Domnul a adus vindecare, restaurare, eliberare chiar și celor mai răniți și mai zdrobiți dintre oameni. Calea plinătății ne pune la dispoziție soluțiile transformatoare pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și care îți dau posibilitatea să te bucuri, pas cu pas, de libertatea pe care ți-o oferă transformarea personală.

Ediția originală a seriei Calea plinătății a fost publicată pe internet sub titlul Ellel 365, oferind învățătură și instruire structurate în 365 de unități zilnice, pe parcursul unui întreg an. Materialul a fost, așadar, experimentat și utilizat în detaliu de mii de oameni dintr-o largă varietate de popoare. Există multe relatări minunate despre felul în care Dumnezeu folosește aceste lecții zilnice pentru a transforma și a vindeca viețile oamenilor, pe măsură ce ei perseverează în această aventură a credinței, care reprezintă miezul seriei Calea plinătății. O nouă ediție online actualizată, a cursului Ellel 365, purtând același nume, Calea plinătății, se află în pregătire, în paralel cu seria de cărți.

Deși mii de oameni s-au bucurat de lectura lecțiilor online ale cursului Ellel 365, există totuși un mare număr de persoane care preferă să aibă posibilitatea de a ține în mână o carte în format tradițional. Așadar, am tipărit aceste volume pentru a răspunde unei astfel de cereri venite din partea publicului. Indiferent dacă studiezi online Calea plinătății sau dacă citești întreaga serie tipărită, același Dumnezeu te va însoți și va fi alături de tine pe tot acest parcurs al călătoriei, care este atât un pelerinaj, cât și o aventură.

Parcurgând acest drum, Dumnezeu îți poate transforma viața pas cu pas, pe măsură ce înțelegi și aplici învățătura biblică din fiecare capitol. Nu scriu aceste cuvinte cu ușurință; le cred cu toată ființa mea. ȘTIU că Dumnezeu schimbă viața oamenilor și am văzut lucrul acesta petrecându-se! ȘTIU că Dumnezeu Se interesează de fiecare detaliu al vieții noastre. ȘTIU că El vrea să ne elibereze din robia dușmanului. Și ȘTIU că El dorește să te vadă trăindu-ți destinul pe care l-a pregătit pentru tine.

Slujim unui Dumnezeu într-adevăr minunat, real și implicat activ și astăzi, așa cum a fost în toate relatările pe care le citim în Biblie (Evrei 13:8). Abia aștept să-ți pot împărtăși câteva dintre aceste povestiri. Ele sunt mărturii puternice ale lucrărilor Domnului în viețile oamenilor, desfășurate atunci când adevărul Său a prins contur în inimile lor. Mulți dintre ei au fost eliberați de suferințe fizice, de suferințe psihologice cronice, de adicții și blesteme genealogice. Dumnezeu Tatăl, în blândețea Sa, a vindecat răni adânci, cauzate de abuzuri și respingere. Identități zdrobite, uneori împovărate de vinovăție și rușine, au fost restaurate, iar relațiile au fost vindecate și restabilite.

Unii au fost vindecați de consecințele unor traume profunde. Domnul S-a atins de rănile lor, iar legăturile dușmanului au fost rupte. Roadele amărăciunii s-au topit în lumina dragostei și a iertării. Temeri paralizante au fost abandonate și înlocuite cu încredere și curaj – atâtea povestiri frumoase despre transformarea vieții, realizată de Dumnezeul care Se îngrijește cu pasiune de tine și de mine!

TEMELII PUTERNICE ȘI TRAINICE

Orice clădire are nevoie de o fundație puternică și trainică. În absența ei, clădirea ar avea o durată limitată și s-ar prăbuși cu trosnet! În același fel, viața noastră are și ea nevoie de temelii spirituale puternice și trainice. Cu o fundație rezistentă, o clădire poate îndeplini rolul pentru care a fost creată; iar atunci când viața noastră este clădită pe temelii solide, ne putem asuma chemarea și destinul pe care Dumnezeu l-a rezervat fiecăruia. Calea plinătății te va ajuta să pui astfel de temelii, ca o pregătire pentru umblarea în faptele bune pe care Dumnezeu le-a menit pentru tine.

Sunt entuziasmat și pătruns de viziunea aventurii credinței, aventură în care urmează să pășim împreună. Vei descoperi o bogăție de subiecte absolut necesare și vei reuși să parcurgi această călătorie în ritm propriu, cu libertatea de a trece de la un capitol la altul, atunci când te simți pregătit să o faci. Te-aș îndemna totuși să începi cu începutul, fără să sari peste vreun capitol. Fiecare capitol conține subiecte vitale și dătătoare de viață.

S-ar putea să urmezi tentația de a răsfoi cartea și de a te adânci în anumite capitole, mai ales în cele dedicate unor subiecte care te interesează în mod deosebit, însă dacă nu pui mai întâi fundația, nu vei putea construi o clădire stabilă. Iar temeliile care vor fi așezate în viața ta prin intermediul parcurgerii primelor capitole ale cărții s-ar putea să aibă pentru tine o importanță hotărâtoare.

Lucrările autentice și durabile de transformare personală la care am fost martor au avut loc de obicei în urma unui astfel de pelerinaj continuu cu Domnul. Cam așa acționează Duhul Sfânt în viața noastră, introducând ordinea Sa divină – pas cu pas.

Mulți dintre noi descoperim că luptele noastre interioare cu care ne confruntăm nu-și găsesc rezolvarea într-o singură zi. Putem să tot strigăm: „Vindecă-mă, Doamne!”, însă în cele mai multe cazuri, Dumnezeu nu va interveni vindecător în mod dramatic și nici printr-o transformare instantanee. Vindecarea Lui vine printr-o lucrare făcută cu atenție și delicatețe, adânc în inimile noastre, în zonele tainice ale ființei noastre, zone pe care probabil am încercat din răsputeri să le ascundem sau să le abandonăm. Atunci când Tatăl nostru ceresc aduce adevărul Său în ființa noastră lăuntrică, El stabilește aceste temelii puternice și trainice, prin care aduce apoi stabilitate, vindecare profundă și plinătate.

De multe ori, oamenii pe care-i întâlnesc și împreună cu care mă rog vin la centrele noastre din cauza unui rod nedorit pe care-l văd în viața lor, cum ar fi depresie, relații distruse, boală, criză sau eșec financiar, insomnii, adicții, pornografie sau obezitate și multe alte probleme cu care creștinii se pot confrunta. Situațiile acestea îi determină să strige către Domnul, cerând vindecarea simptomelor, deși, de obicei, problemele reale se află mult mai adânc. Care este adevăratul strigăt al inimii lor? Poate e întristarea, disperarea, teama, anxietatea, sentimentul de nereușită și de nevrednicie. Poate e sentimentul de vinovăție și de neîmplinire. Poate e mânia, singurătatea și zidul rece al autoapărării, zdrobirea lăuntrică, lipsa speranței și a identității de sine. Poate e lipsa unui scop în viață.

Ca ființă umană, aș putea fi expert în ascunderea zbaterilor mele. Aș putea încerca să funcționez normal și să ignor șchiopătarea lăuntrică, devenită parte din existența mea zilnică. Domnul dorește însă să repare zonele adânci ale inimii noastre, nu doar să Se ocupe de rodul ivit la suprafață – El vrea să Se ocupe nu doar de problema mea de azi.

Isus a zis: „Deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi” (Ioan 8:36). Dacă El nu ne vindecă viața din temelii, nu vom putea ajunge oamenii care am fost creați să fim și nici nu ne vom putea bucura de binecuvântarea unei asemenea trăiri!

ADEVĂR ȘI REALITATE 

În fiecare etapă a acestei călătorii, pe măsură ce citești și asimilezi capitolele, rând pe rând, cred că Domnul va așeza noi temelii ale adevărului și revelației în inima ta. Vom începe cu începutul și vom privi cu realism, dar fără condamnare, la ceea ce suntem noi în Dumnezeu și la relația noastră cu El. Vom lua învățăminte din viața altora, în timp ce vom deprinde lecțiile valoroase cuprinse în Scripturi.

Calea plinătății nu este un studiu biblic al cărui scop ar fi să ne transforme în creștini mai bine informați. Esența călătoriei constă în faptul de a învăța cum să ne însușim profund adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu și caracterul Său. Astfel, El poate lua adâncimile ascunse ale identității noastre, transformându-le în făptura minunată pe care a creat-o. Și totul spre slava Lui, nu spre slava noastră. Rugăciunea mea este ca, prin puterea însuflețitoare a Duhului Sfânt, să ai curajul și disponibilitatea de a-I îngădui Domnului să lumineze cu adevărul Său orice parte a ființei tale.

Ne este atât de ușor să ascundem adevăratele motive ale inimii noastre și chiar să ne înșelăm pe noi înșine! Dar numai fiind sinceri înaintea Celui care ne-a creat Îi putem îngădui pe deplin să producă acea schimbare esențială în viața noastră. În Psalmul 51:6 se spune: „Tu dorești ca adevărul să fie în adâncurile ființei; fă-mi deci cunoscută înțelepciunea înăuntrul meu”. Isus Însuși a zis: „Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera” (Ioan 8:32).

Așadar, la începutul seriei Calea plinătății, te îndemn să-ți dedici din nou viața Domnului și să-I îngădui să lumineze cu adevărul Său adâncul inimii tale:

Dumnezeule Tată, Îți mulțumesc atât de mult pentru ceea ce ești, pentru dragostea Ta și pentru dorința Ta de a-mi restaura viața, pentru ca astfel să pot păși în destinul pregătit pentru mine de la bun început. Mă rog să-mi arăți zonele în care am fost rănit și în care am nevoie de vindecare. Ajută-mă să văd locurile unde am greșit și unde am nevoie de iertare și restaurare. Ajută-mă să-Ți acord Ție primul loc în toate domeniile ființei mele, pe măsură ce învăț cum să aplic adevărul Cuvântului Tău în viața mea. Te chem să fii Domnul întregii mele ființe. În Numele lui Isus. Amin.

O CHESTIUNE DE ORDIN PRACTIC 

Programul original Ellel 365 conține câte cinci subiecte de învățătură în fiecare săptămână, urmate în a șasea zi de un rezumat al tuturor aspectelor acoperite în cele cinci zile precedente, iar pentru a șaptea zi existând un text devoțional, care întregește săptămâna.

În esență, structura materialului original a fost păstrată și în această versiune a seriei Calea plinătății, astfel încât să poți parcurge același model săptămânal, pe tot parcursul anului. Pe de altă parte, poți alege să parcurgi lucrarea în propriul tău ritm, mai rapid sau mai lent, în funcție de situația în care te afli. Învățătura fiecărei săptămâni din versiunea originală a cursului Ellel 365 poartă acum, în acest format tipărit al seriei Calea plinătății, numele de „Etapă”.

Indiferent ce model vei alege, te încurajez totuși să-l păstrezi. Unele dintre cele mai profunde mărturii ale cursului Ellel 365 aparțin unor oameni care s-au angajat la lucrul acesta, iar la finalul călătoriei au rămas uimiți văzând ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Cred cu pasiune în Dumnezeul minunilor, dar recunosc totodată și faptul că anumite minuni se petrec într-o perioadă mai lungă de timp! Iar acum, când văd transformarea extraordinară pe care Dumnezeu o țese pas cu pas, sunt uluit de felul în care lucrează acest Dumnezeu al minunilor.

M-aș bucura să citesc despre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu și în viața ta, în decursul parcurgerii seriei Calea plinătății. Îți poți împărtăși mărturia, scriindu-mi pe adresa peter.horrobin@ellel.org. Abia aștept să citesc mesajul tău!

Peter Horrobin

Ellel Grange

iunie 2018

Informații suplimentare

Greutate 853 g
Dimensiuni 20 × 25 × 10 cm
SKU: 42 Categorii: , , , Product ID: 12699

Description

Descriere

CUPRINS 

Prefață 

Etapa I – Natura lui Dumnezeu 

Dacă nu reușesc să înțeleg natura lui Dumnezeu, nu voi putea trăi pentru Dumnezeu. 

 1. Dumnezeu este etern
 2. Dumnezeu este creator
 3. Dumnezeu este sfânt
 4. Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
 5. Dumnezeu este dragoste

 

Etapa a II-a – Caracterul lui Dumnezeu 

Când creștinii nu prea cunosc caracterul lui Dumnezeu, nu au cum să-L reprezinte corect! 

 1. Iubirea lui Dumnezeu în acțiune 
 2. Dumnezeu este atotputernic (omnipotent) 
 3. Dumnezeu este atotștiutor (omiscient) 
 4. Dumnezeu este pretutindeni (omniprezent) 
 5. Dumnezeul legământului 

 

Etapa a III-a – Îngeri și demoni 

Convingerea că putem ignora tărâmurile spirituale este la fel de smintită precum convingerea că peștele înoată pe uscat. 

 1. Îngeri și arhangheli
 2. Planul lui Dumnezeu cu îngerii
 3. Lucifer și căderea lui din cer
 4. De la Lucifer la Satan
 5. Puterea și autoritatea lui Satan

 

Etapa a IV-a – Satan și împărăția lui 

Satan este ignorat doar de cei care nu-și pun problema unde își vor petrece veșnicia. 

 1. Rolul lui Satan
 2. Forțele lui Satan
 3. Obiectivele lui Satan
 4. Înfrângerea lui Satan la Cruce
 5. Destinul etern al lui Satan și destinul etern al nostru

 

Etapa a V-a – Omul – creația deosebită a lui Dumnezeu 

Până când nu descopăr cine sunt, nu-mi voi împlini destinul de care Dumnezeu dorește să mă bucur. 

 1. Creat pentru glorie
 2. Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu
 3. Creat pentru dragoste și relații (1)
 4. Creat pentru dragoste și relații (2)
 5. Creat pentru închinare

 

Etapa a VI-a – Natura omului 

Cuvântul creație este anatema pentru cei care nu cred într-un Creator. Cuvântul ateu este anatema pentru Dumnezeul care ne-a creat! 

 1. Duhul omului
 2. Sufletul omului
 3. Trupul omului
 4. Voința liberă a omului
 5. Puterea, autoritatea și stăpânirea omului

 

Etapa a VII-a – Ce s-a întâmplat la Căderea omului 

Adam a fost cel dintâi care a păcătuit, însă nu a fost și cel de pe urmă. Nu-l putem învinovăți pentru că a făcut ceea ce am fi făcut și noi. Suntem vinovați cu toții. 

 1. Strategia lui Satan față de omul căzut
 2. Prima poruncă și primul păcat
 3. Omul descoperă Legea
 4. Dumnezeu îi acoperă omului goliciunea
 5. Zdrobit, dar iubit

Acum, citește mai departe…  

Reviews (0)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Dumnezeu, eu și dușmanul”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Dumnezeu, eu și dușmanul
70,00 lei